Отряды

ССО "Сахалин - 75"

СПО "TEGLA-80" ОмПИ

ЛСО "Супертранс" ОмГУ бригада №24 1988

 

СПО "TEGLA-78" ОмПИ

ССО "Омич-86"

ЛССО "Время-83" ОмПИ

ЛССО "Время-82" ОмПИ

ССО "Ветрополь-81"

ССО "Омич-73" ОмПИ

ССО "Дружба-80"

ЛСО "Полупроводник" ОмПИ бригада №20 1988

ССО "Товарищ-82" ОГПИ

СО "Жатва-4"

ЛСО "Аэлита" ОмТИ бригада №9 1988

ЛСО "Контакт" ОмИИТ бригада №6 1988

ЛССО "Время-81" ОмПИ

ССО "Ритм"

ССО "Интер"

CCO "Диамант-80"

ССО "Топаз-76"

ЛСО "Пульс" ОмИИТ бригада №4 1988

ССО-72 "Омега-1" ОПИ

ССО "Мостовик"

 

ЛССО "Время-80" ОмПИ

СО "Омск-90" ЧИ АССР

СПО "TEGLA-81" ОмПИ

ЛСО "Мир" ОмПИ бригада №16 1988

ЛСО "Ритм" ОмИИТ бригада №8 1988

ССО "Дружба-78"

СПО "TEGLA-76" ОмПИ

ЛСО "Омичка" ОмТИ бригада №10 1988

ЛСО "Экспресс-89"

ЛСО "Эдельвейс" ОмТИ бригада №14 1988

ЛСО "Юность" бригада №7 1988

ССО "Ветрополь-79"

ЛСО "Стрела" ОмПИ бригада №22 1988

СПО "Сахалин-70"

Рабфак 1971

ЛСО "Престо" ОмГУ бригада №26 1988

ЛСО ОмИИТ бригада №29 1988

ЛСО "Айрена" ОмТИ бригада №11 1988

ЛСО "Омичка" ОмИИТ бригада №3 1988

ОСОП "Экспресс-88"

ЛСО "Прогресс" ОмПИ бригада №19 1988

ЛСО "Люкс" ОмПИ бригада №18 1988

ЛСО "Стрела" ОмИИТ бригада №1 1988

ЛСО "БИС" ОмИИТ бригада №2 1988

ЛСО "Стрела" ОмИИТ бригада №5 1988

ССО "Олимп-79"

СО "Ассоль - 76"

ЛСО "Время" ОГПИ бригада №15 1988

ЛСО "Эйрена" ОмТИ бригада №27 1988

ССО "Дружный"

Яндекс.Метрика